Услови

Ови Услови и Уговори су споразум између Клијента и Сецретцлаимс Лтд. (Сецретцлаимс) као оператера веб странице ввв.сецретцлаимс.цом и ввв.Сецретцлаимс.цом.

Споразум регулише услове под којима Сецретцлаимс нуди информације, софтвер и услуге на својој интернет страници. Услуге Сецретцлаимс се нуде само у случајевима када је корисник прихватио ове Одредбе и услове и Политику приватности.

1. Терминологија

1.1. "Споразум": споразум између Клијента и Сецретцлаимс, који је закључен након што је Клијент прочитао и прихватио Услове и Одредбе и Политику приватности.

1.2. "Сецретцлаимс": Сецретцлаимс Лтд. Правна адреса: 1123 Будапест, Алкотас утца 51 / Б 5 ем. Мађарска.

1.3. "Пуномоћје": документ, којим Клијент, у складу са условима и одредбама у њему, неопозиво додјељује власништво над захтјевом Сецретцлаимс и овлашћује једну од филијала или партнера Сецретцлаимс да дјелује у име и заступа Клијента.

1.4. "Захтев": сваки захтев против авиокомпаније за новчану накнаду у складу са правом на накнаду у складу са Европском уредбом 261/2004.

1.5. "Клијент": појединац и / или група појединаца који заједно путују и представља особу која је прихватила ове Одредбе и услове и Политику приватности.

1.6. "Накнада": укупна количина новца коју авиокомпанија плаћа у складу са судским налогом или одлуком другог овлашћеног органа или се нуди као плаћање од стране авиокомпаније, која произилази из било каквих радњи које је Сецретцлаимс учинио у вези са захтјевом. Да би се избегла сумња, накнада за лет не укључује било каква плаћања или надокнаде адвокатских накнада, трошкове правног савета, судске таксе, трошкове прикупљања, камате или слично, које исплате припадају искључиво тајним захтевима.

1.7. "Уредба 261/2004": Европска уредба 261/2004 Европског парламента и Вијећа од 11. фебруара 2004. о успостављању заједничких правила о накнади и помоћи путницима у случају одбијања укрцаја и отказивања или дугих кашњења летова.

1.8. "Компензацијски калкулатор": страница веб странице ввв.Сецретцлаимс.цом или ввв.сецретцлаимс.цом гдје сваки клијент може израчунати вјеројатност и могући износ накнаде. Износ накнаде приказан на завршној страници обрасца није правно обавезујући и не представља понуду за уговор.

1.9. “Тајна потраживања”: провизија одбијена од износа накнаде коју исплаћује авиокомпанија.

2. Споразум

2.1. Кликом на оквир са Одредбама и условима и Политиком приватности, Клијент се слаже са, у потпуности прихвата и обавезује се да ће поступати у складу са Условима и Правилима о приватности.

2.2 Склапањем Уговора са Сецретцлаимс, Клијент гарантује да је он / она овлашћен и има правну способност да склопи Уговор у своје име и, када је то могуће, у име својих колега путника. Потписивањем Обрасца за пуномоћје или на име задатка, Клијент гарантује да је овлашћен и има правну способност да потпише у своје име и, када је то могуће, у име својих малолетних путника.

2.3 Ако Клијент прими директне уплате или било коју другу компензацију од дотичне авиокомпаније након склапања Уговора, Клијент је дужан да без одлагања савјетује Сецретцлаимс. Такве исплате ће се сматрати надокнадом летења и право на тајно потраживање.

2.4. У питањима која нису обухваћена овим Увјетима, мађарски закон о ПТК-у је на снази.

3. Споразум

3.1. Након попуњавања свих поља на страници "Калкулатор компензације", сагласан са Условима и Правилима о приватности и слањем обрасца у наш систем, Клијент даје правно обавезујућу понуду за уговор на Сецретцлаимс. Уговор ће постојати само ако Сецретцлаимс прихвати тражење Клијента.

3.2. Клијент гарантује да потраживање није додељено трећем лицу и да ниједан правни спор није у току или се очекује између Клијента и авиокомпаније у истом предмету. Након потписивања пуномоћја, Клијент се слаже да неће ангажовати друге стране да поднесу тужбу, нити да га додељују никоме осим Сецретцлаимс. Било који постојећи ангажман или задатак, ако их има, мора бити поништен пре потписивања пуномоћја.

3.3. Споразум престаје када:

3.3.1. Компензација је у потпуности исплаћена од стране авиокомпаније, а договорени дио накнаде је пренесен на Клијента након одбијања свих примјењивих накнада,

3.3.2. Авиокомпанија је у потпуности исплатила Клијенту надокнаду, а Клијент је платио Тајниду повјерљивим захтјевима, или

3.3.3. Тајне тврдње су утврдиле да се тужба не треба спроводити након детаљног разматрања случаја и обавестила је Клијента да се такав захтев неће тражити.

3.4. Клијент признаје да је то једина одлука Сецретцлаимс да прихвати било коју понуду поравнања.

3.5. Клијент је одговоран за тачност информација које се пружају у случају потраживања поднесених у име треће стране.

3.6. Одговорност Сецретцлаимс-а је искључена ако је Клијент дао лажне, нетачне или непотпуне информације, посебно ако су информације треће стране достављене без пристанка треће стране.

3.7. Клијент је одговоран за посљедице због нетачних, лажних, непотпуних или погрешних информација.

3.8. Сецретцлаимс задржава право да суспендује услугу у целини или делимично.

4. Услуге

4.1. Сецретцлаимс брине о успјешној примјени компензације за авио путнике на основу Европске Уредбе 261/2004.

4.2. Да би обезбедио надокнаду од авио компаније, Сецретцлаимс ће користити информације из база података о летовима и покушати да постигне договор са авиокомпанијом ван суднице. Уколико напори Сецретцлаимс-а за одобравање компензације за Клијент остају неуспјешни, Сецретцлаимс може препоручити Клијенту да ангажује уговорног адвоката који може надокнадити накнаду.

4.3. Износ накнаде израчунате у онлине калкулатору Сецретцлаимс није правно обавезујућа понуда за уговор. Цена услуга Сецретцлаимс се одбија од износа накнаде коју плаћа авиокомпанија у случају успјешног извршења тужбе.

4.4. Да би успјешно поднио захтјев, Сецретцлаимс треба имати потписано пуномоћје клијента које је уједно и пријенос потраживања, које Клијент може послати на Сецретцлаимс путем веб обрасца, путем е-маила или путем поштанске услуге.

4.5. У случајевима нетачних информација и лажног понашања, као што је стављање неважећег или кривотвореног потписа, Сецретцлаимс задржава право да раскине Уговор на снази одмах и без претходне најаве. Ако се Уговор раскине у складу са овим ставом, Клијент неће имати никакво право на накнаду било које врсте.

5. Плаћање и провизија

5.1. Тајна потраживања добијају само провизију ако је захтев успешно спроведен. У случају да Клијент нема компензацију, Клијент није обавезан да плати напоре и услуге Сецретцлаимс.

5.2. Провизија која се темељи на успјеху Сецретцлаимс износи 25% (с ПДВ-ом) која се може одбити од укупног износа накнаде коју одобрава зракопловна компанија. У случајевима када је Клијент упућен на Сецретцлаимс од стране треће стране, стопа може бити различита како је наведено у Партнерским Одредбама и Условима.

5.3. У случају судског поступка којим се одлучује да Клијент само прима дио надокнаде, Сецретцлаимс одбија своју провизију само из овог износа, а не од пуног износа који је тражен пред судом.

5.4. Тајна потраживања је обавезна да преноси део компензације примљене од Аирлинес у року од 14 радних дана Клијенту од дана пријема података о банковном рачуну од Клијента.

5.5. Клијент је обавезан да дијели банковне податке са Сецретцлаимс тако да се трансакција може извршити. Све уплате ће бити послане у ЕУР. Тајне тврдње су дозвољене за одбијање трансакционих трошкова од примљене надокнаде поред провизије засноване на успјеху.

5.6. Уколико Клијент прими Компензацију у потпуности, Клијент је дужан да без одлагања пренесе Комисију Сецретцлаимс. Ако Клијент прими директне уплате или било коју другу накнаду од авио-компаније након склапања Уговора, Клијент је дужан да без одлагања савјетује Сецретцлаимс.

5.7. Ако је Клијент поднио захтјеве у име других лица осим Клијента, онда ће Сецретцлаимс претпоставити да Клијент има неопозиву дозволу од појединаца за примање компензацијских исплата у њихово име.

5.8. Сецретцлаимс има право да задржи пуни износ компензације примљен од авио-компаније ако је Клијент недоступан преко осигураних контаката или ако Клијент не одговори или ако Циент не достави податке за пренос. Непотражена накнада постаје власништво Сецретцлаимс након 180 дана од датума плаћања од стране авиокомпаније.

5.9. Сецретцлаимс није одговоран за грешке настале због погрешног банковног рачуна који је клијент дао. Сецретцлаимс неће бити лиалбе за било какве акције због таквих грешака.

5.10. Ако авио-превозник надокнади потраживање по Уговору са додатним трошковима, укупан износ додатних трошкова биће власништво тајних потраживања.

6. Права и обавезе Клијента

6.1. Клијент има право да посети странице на веб сајту Сецретцлаимс и да понуди понуду за закључивање уговора са Сецретцлаимс.

6.2. Клијент има право да информације о статусу свог потраживања добије преко свог корисничког профила на веб сајту.

6.3. Клијент сноси пуну одговорност за заштиту свог корисничког имена и лозинке од трећих особа. Клијент има обавезу да одмах обавести Сецретцлаимс ако му скрене пажњу на кршење његове приватности, тако да Сецретцлаимс може предузети све неопходне мјере да осигура рачун.

6.4. Клијент је дужан да помогне у извршењу тужбе са радњама као што су пружање информација о лету, улазнице, информације о резервацији у тајне. Клијент је дужан да достави све релевантне информације које могу утицати на његов захтјев. Клијент је дужан да одмах обавијести Сецретцлаимс уколико се зракопловна компанија покуша директно обратити њему или му пошаље воуцхер као облик накнаде.

6.5. Након склапања уговора са Сецретцлаимс, Клијент је обавезан да не користи услуге других компанија или агената који нуде исте услуге као Сецретцлаимс. Клијент је обавезан да не предузима било какве даље појединачне акције против авио компаније. Ако Клијент жели да предузме такву радњу, може се извршити само уз писмену дозволу Сецретцлаимс.

7. Права и обавезе тајних захтева

7.1. Сецретцлаимс има право да одбије да склопи уговор са Клијентом који је упутио пријаву на Сецретцлаимс.

7.2. Одредбе и услови и Политика приватности могу се променити у било које време од стране Сецретцлаимс. Сецретцлаимс има обавезу да обавести све Клијенте и кориснике о промјенама објављивањем информација о промјени на видљивом мјесту на веб страници и дајући клијентима 30 дана да узму у обзир промјене.

7.3. Сецретцлаимс задржава право да корисницима ограничи приступ веб сајту, као и да модификује или укида неке од својих услуга.

7.4. Сецретцлаимс задржава право да прекине своје услуге Клијенту ако Клијент прекрши своје обавезе прописане у Одјељку 6. Увјета и одредби.

8. Право потрошача на опозив и политику отказивања

8.1. Сваки Клијент који је склопио уговор са Сецретцлаимс има право на опозив услуга без потребе да наведе било који разлог у року од 14 дана након закључења уговора. Повлачење се може послати на Сецретцлаимс у било ком писаном облику (писмо, е-маил) и не мора бити формално.

8.2. Клијент нема право да раскине уговор ако је уговор у потпуности или делимично извршен.

8.3. У случају да Клијент жели да повуче услуге Сецретцлаимс након 14 дана отказивања, накнада за кашњење у износу од 60 ЕУР (укључујући ПДВ) ће бити наплаћена како би се надокнадили трошкови.

9. Завршне одредбе

9.1. Правила и услови регулисани су законом Мађарске, у свим случајевима се примјењује надлежност суда у Будимпешти.

9.2 Уколико било која одредба ових Услова буде или постане неважећа, незаконита или непроведива, то неће утицати на ваљаност преосталих одредби на било који начин.

9.3 Права и обавезе у потпуности или делимично повезани са било којим поднетим захтевом могу се пренети без ограничења од стране Сецретцлаимс-а било ком ентитету и трећим лицима.

9.4. Енглеска верзија ових Услова има предност у случају недоследности у односу на било коју верзију на другом језику.

9.5. Правила за руковање личним подацима су дефинисана у Политици приватности.

Последња промена: 01.12.2018