<х1>Наше цене | Без плаћања унапред | 25% провизије <п>Не наплаћујемо никакво плаћање унапред: подношење захтева за компензацију је бесплатно. Радимо по принципу „без успеха, без накнаде“ и плаћамо само ако наши клијенти добију надокнаду. Ако је захтев успешан, задржавамо 25% провизије. <п>Износи надокнаде су одређени Уредбом ЕУ 261/2004. <п>За више информација о нашој политици цена, прочитајте наше Услове коришћења.