Felhasználási feltételek

A jelen Felhasználási feltételek az Ügyfél és az SC, mint a www.secretclaims.com weboldal üzemeltetője közötti megállapodás.

A megállapodás szabályozza azokat a feltételeket, amelyek mellett az SC az információkat, szoftvereket és szolgáltatásokat kínálja honlapján. Az SC szolgáltatásait csak abban az esetben kínálja, ha az ügyfél elfogadta a jelen Felhasználási feltételeket és az Adatvédelmi nyilatkozatot.

1. Terminológia

1.1. „Megállapodás": az Ügyfél és az SC között létrejött megállapodás, amely a Felhasználási feltételek és az Adatvédelmi nyilatkozat Ügyfél általi elfogadását követően jön létre.

1.2. „SC": Zenyth Ltd. Unit 65968, PO Box 6945, London, W1A 6US.

1.3. „Meghatalmazás": az az okirat, amellyel az Ügyfél az abban foglalt Felhasználási Feltételekre figyelemmel a követelés tulajdonjogát visszavonhatatlanul átruházza az SC-re, és felhatalmazza az SC valamelyik leányvállalatát vagy partnerét, hogy az Ügyfél nevében eljárjon és képviselje.

1.4. „Kérelem": bármely légitársasággal szembeni, a 261/2004/EK rendelet szerinti kártérítési jogon alapuló pénzbeli kártérítési igény.

1.5. „Ügyfél": a jelen Felhasználási feltételeket és az Adatvédelmi nyilatkozatot elfogadó magánszemély és/vagy személyek csoportja, aki együtt utazik.

1.6. „Kártérítés": a légitársaság által bírósági végzés vagy más felhatalmazott hatóság határozata alapján fizetendő vagy egy légitársaság által fizetésként felajánlott teljes pénzösszeg, amely az SC követeléssel kapcsolatos bármely intézkedéséből ered. A félreértések elkerülése végett, a repülési kompenzáció nem tartalmazza az ügyvédi díjak kifizetését vagy visszatérítését, a jogi tanácsadás költségeit, a bírósági díjat, a behajtási költséget, a kamatot vagy hasonlókat, amelyek kifizetése kizárólag az SC-t terheli.

1.7. „261/2004/EK rendelet": Az Európai Parlament és a Tanács 2004. február 11-i 261/2004 számú európai rendelete az utasoknak a beszállás visszautasítása, valamint a járatok törlése vagy hosszú késése esetén nyújtandó kártalanítás és segítségnyújtás közös szabályainak megállapításáról.

1.8. „Kártalanítási kalkulátor": a www.secretclaims.com weboldal azon oldala, ahol minden Ügyfél kiszámíthatja a kártérítés valószínűségét és lehetséges összegét. Az űrlap végén feltüntetett kártérítés összege jogilag nem kötelező érvényű, és nem minősül szerződési ajánlatnak.

1.9. SC jutalék: a légitársaság által fizetett kártérítés összegéből levont jutalék.

2. Megegyezés

2.1. A Felhasználási feltételek és Adatvédelmi nyilatkozat mezőre kattintva az Ügyfél a Felhasználási feltételeket és az Adatvédelmi nyilatkozatot elfogadja, teljes mértékben elfogadja, és kötelezettséget vállal arra, hogy azok szerint járjon el.

2.2 Az SC-vel kötött Szerződés megkötésével az Ügyfél szavatolja, hogy felhatalmazással és jogképességgel rendelkezik a Szerződés megkötésére saját és adott esetben utastársai nevében. Az Ügyfél a Meghatalmazás vagy a Megbízási lap aláírásával szavatolja, hogy saját, és adott esetben kiskorú utastársa nevében aláírási felhatalmazással és jogképességgel rendelkezik .

2.3 Ha az Ügyfél a Szerződés megkötését követően az érintett légitársaságtól bármilyen közvetlen kifizetésben vagy bármilyen más kompenzációban részesül, az Ügyfél köteles haladéktalanul értesíteni az SC-t. Az ilyen kifizetések repülési kompenzációnak minősülnek, és feljogosítják az SC-t a javadalmazására.

2.4. A jelen Felhasználási feltételekben nem érintett kérdésekben a PTK-ra vonatkozó magyar jogszabályok az irányadóak.

3. Szerződés

3.1. A „Kártérítési kalkulátor" oldalon található összes mező kitöltése, a Felhasználási feltételek és az Adatvédelmi nyilatkozat elfogadása, valamint az űrlap rendszerünkbe történő elküldése után az Ügyfél jogilag kötelező szerződési ajánlatot tesz az SC-nek. Megállapodás csak akkor jön létre, ha az SC elfogadja az Ügyfél követelésének érvényesítését.

3.2. Az Ügyfél szavatolja, hogy a Követelést nem ruházták át harmadik félre, és az Ügyfél és a légitársaság között nincs folyamatban, illetve nem várható jogi vita ugyanebben az ügyben. A Meghatalmazás aláírását követően az Ügyfél vállalja, hogy nem jelöl ki más feleket a Követelés érvényesítésére, és azt az SC-n kívül másra nem ruházza át. Minden meglévő megbízást vagy megbízást, ha van ilyen, a meghatalmazás aláírása előtt fel kell mondani.

3.3. A Szerződés akkor szűnik meg, ha:

3.3.1. a kompenzációt a légitársaság teljes egészében kifizette az SC-nek, és a kompenzáció megállapodás szerinti részét az összes vonatkozó díj levonása után átutalta az Ügyfélnek,

3.3.2. a Kártalanítást a légitársaság teljes egészében kifizette az Ügyfélnek, és az Ügyfél kifizette az SC jutalékot az SC-nek, vagy

3.3.3. Az SC megállapította, hogy az ügy alapos vizsgálatát követően a Követelés nem érvényesíthető, és tájékoztatta az Ügyfelet, hogy az ilyen Követelés nem fog érvényesülni.

3.4. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy az SC kizárólagos döntése a légitársaság bármely egyezségi ajánlatának elfogadása.

3.5. Harmadik személy nevében benyújtott követelések esetén a megadott adatok pontosságáért az Ügyfél felel.

3.6. Az SC felelőssége kizárt, ha az Ügyfél valótlan, pontatlan vagy hiányos adatokat adott meg, különösen, ha a harmadik fél adatait a harmadik fél hozzájárulása nélkül adta meg.

3.7. A pontatlan, hamis, hiányos vagy félrevezető információkból adódó következményekért az Ügyfél felel.

3.8. Az SC fenntartja a jogot a Szolgáltatás teljes vagy részleges felfüggesztésére.

4. Szolgáltatások

4.1. Az SC gondoskodik a légi utasok kártalanításának sikeres érvényesítéséről a 261/2004 európai rendelet alapján.

4.2. A légitársaság kártalanításának biztosítása érdekében az SC a repülési adatbázisokból származó információkat felhasználja, és a tárgyalóteremen kívül próbál megegyezésre jutni a légitársasággal. Ha az SC erőfeszítései az Ügyfél kártalanítására sikertelenek maradnak, az SC javasolhatja az Ügyfélnek egy szerződéses ügyvéd alkalmazását, aki behajthatja a kártérítést.

4.3. Az SC online kalkulátorában kiszámított kártérítés összege nem minősül jogilag kötelező érvényű szerződésajánlatnak. Az SC szolgáltatásainak ára a követelés sikeres érvényesítése esetén levonásra kerül a légitársaság által fizetett kártérítés összegéből.

4.4. A Követelés sikeres érvényesítéséhez az SC-nek szüksége van az Ügyfél aláírt meghatalmazására, amely egyben követelések engedményezése is, amelyet az Ügyfél a webes űrlapon keresztül elküldhet SC-nek.

4.5. Helytelen információk és csalárd magatartás esetén, mint például érvénytelen vagy hamisított aláírás elhelyezése, az SC fenntartja a jogot, hogy azonnali hatállyal és előzetes értesítés nélkül felmondja a Szerződést. Ha a Szerződés e bekezdéssel összhangban megszűnik, az Ügyfél semmilyen kártérítésre nem jogosult.

5. Fizetés és jutalék

5.1. Az SC csak akkor kap jutalékot, ha a követelést sikeresen érvényesítik. Amennyiben az Ügyfél nem fizet kártérítést, az Ügyfél nem köteles fizetni az SC erőfeszítéseiért és szolgáltatásaiért.

5.2. Az SC sikeralapú jutalék 25% (ÁFA-val), amely levonható a légitársaság által nyújtott kompenzáció teljes összegéből. Abban az esetben, ha az Ügyfelet egy harmadik fél partner az SC-hez irányítja, a díj a partner felhasználási feltételeiben meghatározottaktól eltérő lehet.

5.3. Olyan bírósági eljárás esetén, amely úgy dönt, hogy az Ügyfél a kártérítésnek csak egy részét kapja meg, az SC ebből az összegből vonja le a jutalékát, nem pedig a bíróság előtt követelt teljes összegből.

5.4. Az SC köteles a légitársaságoktól kapott kártérítés fennmaradó részét az Ügyfél bankszámlainformációinak kézhezvételétől számított 14 munkanapon belül átutalni az Ügyfélnek.

5.5. Az Ügyfél köteles banki adatait megosztani az SC-vel a tranzakció végrehajtása érdekében. Minden kifizetés euróban vagy abban a pénznemben történik, amelyet az SC megkapott. Az SC jogosult a tranzakciós költséget levonni a kapott kompenzációból a sikeralapú jutalékon felül .

5.6. Amennyiben az Ügyfél a Kompenzációt teljes egészében megkapja, az Ügyfél köteles haladéktalanul átutalni az SC Jutalékot. Ha az Ügyfél a Szerződés megkötését követően közvetlen kifizetésben vagy bármilyen más kompenzációban részesül a légitársaságtól, az Ügyfél köteles haladéktalanul értesíteni az SC-t.

5.7. Ha az Ügyfél az Ügyféltől eltérő magánszemélyek nevében nyújtott be követeléseket, az SC azt feltételezi, hogy az Ügyfél visszavonhatatlan engedélyt kapott a magánszemélyektől arra, hogy a nevükben kártérítést kapjon.

5.8. Az SC jogosult a légitársaságtól kapott kompenzáció teljes összegét megtartani, ha az Ügyfél a megadott e-mailben nem érhető el, vagy ha az Ügyfél nem válaszol, vagy ha az Ügyfél nem adja meg az átutaláshoz szükséges adatokat. A vissza nem igényelt kártérítés a légitársaság általi kifizetéstől számított 90 napon belül az SC tulajdonába kerül.

5.9. Az SC nem vállal felelősséget az Ügyfél által hibásan megadott bankszámlából eredő hibákért. Az SC nem vállal felelősséget az ilyen hibákból eredő intézkedésekért.

5.10. Ha a légitársaság a Szerződés szerinti követelést többletköltségekkel megtéríti, a többletköltség teljes összege az SC tulajdonát képezi.

6. Az Ügyfél jogai és kötelezettségei

6.1. Az Ügyfélnek joga van felkeresni az SC honlapján található oldalakat, és ajánlatot tenni az SC-vel való megállapodás megkötésére.

6.2. Az Ügyfélnek joga van tájékoztatást kapni saját ügyének állapotáról a weboldalon található felhasználói profilon keresztül.

6.3. Az Ügyfél teljes felelősséggel tartozik saját felhasználónevének és jelszavának harmadik személyekkel szembeni védelméért. Az Ügyfél köteles haladéktalanul tájékoztatni az SC-t, ha a weboldalon a személyes adatok megsértésére derül fény, hogy az SC minden szükséges intézkedést megtehessen a fiók biztonsága érdekében.

6.4. Az Ügyfél köteles a követelés érvényesítését olyan tevékenységekkel segíteni, mint például saját repülési információk, jegyek, foglalási információk megadása az SC-nek. Az Ügyfél köteles minden olyan releváns információt továbbítani, amely a saját igényét befolyásolhatja. Az Ügyfél köteles haladéktalanul értesíteni az SC-t, ha a légitársaság közvetlenül próbál kapcsolatba lépni, vagy kártérítési utalványt küld.

6.5. Az SC-vel kötött megállapodást követően az Ügyfél köteles tartózkodni az SC-vel azonos szolgáltatásokat kínáló más társaságok vagy ügynökök igénybevételétől. Az Ügyfél köteles a légitársasággal szemben minden további egyedi intézkedést elkerülni. Ha az Ügyfél ilyen intézkedést kíván tenni, arra csak az SC-vel történt egyeztetést követően kerülhet sor.

7. Az SC jogai és kötelezettségei

7.1. Az SC-nek jogában áll megtagadni a megállapodás megkötését olyan Ügyféllel, aki kérelmet nyújtott be az SC-hez.

7.2. A Felhasználási feltételeket és az Adatvédelmi nyilatkozatot az SC bármikor módosíthatja. Az SC köteles minden Ügyfelet és Felhasználót értesíteni a változásokról úgy, hogy a változásról tájékoztatást a honlapon jól látható helyen elhelyez, és 30 napos határidőt biztosít az Ügyfeleknek a változások tudomásul vételére.

7.3. Az SC fenntartja a jogot, hogy korlátozza a felhasználók hozzáférését a weboldalhoz, valamint egyes szolgáltatásait módosítsa vagy megszüntesse.

7.4. Az SC fenntartja a jogot, hogy az Ügyféllel szembeni szolgáltatásait megszüntesse, ha az Ügyfél a Felhasználási feltételek 6. pontjában meghatározott kötelezettségeit megszegi.

8. Fogyasztó elállási joga és felmondás

8.1. Minden Ügyfélnek, aki szerződést kötött az SC-vel, joga van indoklás nélkül visszavonni a szolgáltatásokat a szerződés megkötésétől számított 14 napon belül, kivéve ha a szerződést teljes mértékben vagy részben teljesítették, vagy a teljesítés elkezdődött. Az elállást bármilyen írásos formában (levél, e-mail) el lehet küldeni az SC-nek, és nem kell formálisnak lennie.

8.2. Az Ügyfél nem jogosult a szerződés felmondására, ha a szerződést részben vagy egészben teljesítette.

8.3. Abban az esetben, ha az Ügyfél a 14 napos elállási határidőn túl kívánja felmondani az SC-szerződést , 150 EUR/fő (ÁFA-val) adminisztrációs költséget számítunk fel.

9. Záró rendelkezések

9.1. A Felhasználási feltételekre a magyar jog az irányadó, minden esetben a Fővárosi Bíróság illetékes.

9.2 Ha a jelen Feltételek bármely rendelkezése érvénytelenné, törvénytelenné vagy végrehajthatatlanná válik, ez semmilyen módon nem befolyásolja a többi rendelkezés érvényességét.

9.3 A benyújtott Követeléssel részben vagy egészben kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket az SC korlátozás nélkül átruházhatja bármely entitásra és harmadik felekre.

9.4. A jelen Feltételek angol nyelvű változata az irányadó, ha ellentmondás van bármely más nyelvi változattal.

9.5. A személyes adatok kezelésének szabályait az Adatvédelmi nyilatkozat tartalmazza.

Utolsó módosítás: 2018.12.01